Hřiště Solidarita

Zápis z panelové debaty

Zápis z panelové debaty k tématu výstavby sportovní haly na hřišti ZŠ Brigádníků, konané
ve čtvrtek 26. dubna 2018, od 17:30 hodin ve Strašnickém divadle, Praha 10, Solidarita

 

Účastníci panelové debaty:

Bohumil Zoufalík, radní MČ Prahy 10

Renata Chmelová, senátorka a zastupitelka MČ Praha 10

Tomáš Pek, zástupce starosty MČ Praha 10

Martin Musil, Prezident klubu FBS Bohemians

Alena Polanská, ředitelka ZŠ Brigádníků

Lenka Dvořáková a Jan Hána, iniciátoři petice proti výstavbě haly

 

Z pozváných nedorazili: zastupitel HMP Petr Dolínek - omluven

Mgr. Soňa Fáberová, ředitelka odboru sportu a volného času - bez omluvy

 

V následné debatě se vyjadřovala i Kateřina Peštová, předsedkyně Sportovního výboru MČ Prahy 10.

Moderoval David Kašpar.


Cílem konaného setkání bylo veřejně diskutovat o jednotlivých argumentech pro i proti výstavbě sporotvní haly a pokusit se nalézt shodu na dalším postupu.

 

Na úvod diskuse dostal každý z panelistů prostor na představení sebe a své pozice, resp. argumenty pro či proti výstavbě haly.

 

Následně byl otevřen prostor pro dotazy z řad veřejnosti.

 

Závěrem byly mezi účastníky diskuse dohodnuty následující kroky:

 

1/ je třeba začít odborně vyjednávat s investorem, tedy hl. m. Prahou.

k tomu účelu musí být dány dohromady jasné podklady - potřeby místních obyvatel a také závěry koncepce sportu MČ - výstupy analýzy.

 

K tomu účelu bude zorganizováno cílené pracovní setkání, v rámci kterého by došlo k sepsání potřeb těch všech účastněných stran - místních obyvatel, sportovců, investora a zástupců městské části.

Organizaci setkání přislíbil radní pro sport a územní rozvoj Bohumil Zoufalík do 1 měsíce od konání diskuse.

 

2/ na základě výstupů setkání bude formulován záměr MČ Praha 10, který bude prostřednictvím Rady MČ, tedy usnesením, předložen zástupcům HMP.

 

Zvukový záznam z celého večera naleznete zde

(omlouváme se za sníženou kvalitu zvuku)

 

Zapsal: David Kašpar, 2/5/2018